Seneste Årsmøde

DNA’s Phd.-pris 2021

Danmarks Naturvidenskabelige Akademi har tildelt Mikkel V. Larsen, Xanadu Quantum Technologies, Toronto, Canada, Akademiets Ph.d. Pris for 2021.

Mikkel dimitterede i 2021 fra DTU Fysik med ph,d,-afhandlingen ”Continuous Variable Cluster State Computation”. Arbejdet fremstår som et stort velgennemført og meget produktivt studie som bidrager til udviklingen af optisk skalerbare kvantecomputere, som repræsenterer et enormt teknologisk og samfundsmæssigt potentiale.

Mikkel har leveret videnskabeligt arbejde på internationalt allerhøjeste niveau og udvist en høj grad af forskningsmæssig modenhed. Hans arbejde har resulteret i otte publikationer, heraf fem som førsteforfatter i high impact journals som Science og Nature Physics. Hans publikationer er allerede på nuværende tidspunkt blevet citeret usædvanligt hyppig. Han er desuden en af tre opfindere på et patent som beskriver arkitekturen for en optisk kvantecomputer.

I Mikkels Science artikel fra 2019 demonstreres optisk generation af en meget stor kvante-korreleret klynge-tilstand (’ entangled cluster state’) der kan danne basis for kvante-beregninger baseret på målinger, i stedet for individuel styring af separate kvante-bits. Metoden der er baseret på optiske komponenter og fibre, kan opskaleres til større systemer.

Mikkel forsvarede sin afhandling ved DTU i april 2021. Han er nu ansat ved Xanadu Quantum Technologies, Toronto, Canada, og er videre i en international karriere inden for kvanteteknologi.

DNA’s Industripris 2021

Danmarks Naturvidenskabelige Akademi har tildelt Akademiets Industripris for 2021 til professor Ali Salanti, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet.

Professor Ali Salanti er pioner inden for etablering af samarbejde mellem private virksomheder og Københavns Universitet. Hans karriere inden for innovation startede med præklinisk og klinisk udvikling af en malariavaccine til gravide kvinder i Afrika, et udviklingsprojekt i tæt samarbejde med industrielle partnere. Samarbejdet med private selskaber er i høj grad også sket via etablering af succesfulde spin-out virksomheder. Bland andet har Ali Salanti stiftet VAR2pharmaceuticals og VARCT Diagnostics, som i et offentlig-privat samarbejde finansieret af innovationsfonde, EU og business angels udvikler nye kræftterapier og kræftdiagnostiske værktøjer.

Ligeledes har Ali Salanti været med til at stifte NextGen og AdaptVac, som i samarbejde med Københavns universitet har udviklet og klinisk afprøvet en Sars-COV-2 vaccine. Vaccineresultaterne viser rekordhøj aktivering af immunsystemet, og neutralisering af både den oprindelige virus stamme, men også relevante mutantstammer.

Ali Salanti formidler sin erfaring og viden inden for etablering af offentligt-industrielt samarbejde og spinout virksomheder igennem foredrag og undervisning på kandidat- og ph.d.-kurser inden for innovation. Samtidig med en progressiv bio- innovationsrolle er Ali Salanti en aktiv forsker med mere end 120 peer reviewed artikler.