Danmarks Naturvidenskabelige Akademi

Medlemmer af DNA pr. 10. januar 2022

AAU: Aalborg Universitet
AU: Aarhus Universitet
DTU: Danmarks Tekniske Universitet
GEUS: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

KU: Københavns Universitet
RUC:  Roskilde Universitetscenter
SDU:  Syddansk Universitet

Mads Albertsen
Professor mso
Institut for kemi og Biovidenskab, AAU

Kristoffer Almdal
Professor, sektionsleder
DTU Kemi, DTU

Ulrik Lund Andersen
Professor
DTU Fysik, DTU

Bjarne Andresen
Lektor, dr. scient.
Niels Bohr Instituttet, KU

Thomas Lars Andresen
Professor, institutdirektør
DTU Sundhedsteknologi, DTU

Nils Axelsen
Overlæge, dr. med.
Klinisk Biokemisk Afdeling, Statens Serum Institut

Lasse K. Bak
Lektor
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU

Henrik Balslev
Professor
Institut for Bioscience, AU

Anders S. Barfod
Lektor
Institut for Bioscience, AU

Jan Becher
Docent emeritus, dr. scient.
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU

Mikael Begtrup
Professor
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU

Rolf W. Berg
Lektor
DTU Kemi, DTU

Rolf H. Berg
Professor
DTU Sundhedsteknologi, DTU

Kirstine Berg-Sørensen
Lektor
DTU Fysik, DTU

Flemming Besenbacher
Professor, dr. scient.
Interdisciplinary Nanoscience Center, AU

Morten J. Bjerrum
Professor
Kemisk Institut, KU

Niels J. Bjerrum
Professor, dr. techn.
DTU Energi, DTU

Ole J. Bjerrum
Professor, dr. med.
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU

Thomas Bjørnholm
Professor
The Velux Foundations

Frede Blaabjerg
Professor
Institut for Energiteknik, AAU

Henrik Bohr
Lektor
DTU Fysik, DTU

Jakob Bohr
Professor, dr. scient.
DTU Compute, DTU

Vilhelm A. Bohr
Laboratory Chief
Laboratory of Molecular Gerontology National Institute on Aging Baltimore, USA

Mikael Bols
Professor
Kemisk Institut, KU

Jakob Bondorf
Docent emeritus, fil. dr. h.c.
Niels Bohr Instituttet, KU

Sergey I. Bozhevolnyi
Professor
Mads Clausen Instituttet, SDU

Martin Brandl
Professor, dr.rer.nat.habil.
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU

Hans Bräuner-Osborne
Professor
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU

Søren Brunak
Professor
Novo Nordisk Fondens Center for Proteinforskning, KU

Kim Carneiro
Direktør
DTU Mekanik, DTU

Lawrence L. Chapoy
President, Ph.D.
The High Performance Materials Company, Illinois, USA

Ib Chorkendorff
Professor
DTU Fysik, DTU

Søren Brøgger Christensen
Professor emeritus
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU

Lars Porskjær Christensen
Professor
Institut for Grøn Teknologi, SDU

Gunna Christiansen
Professor, dr. med.
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU

Geo Clausen
Professor
DTU Byg, DTU

Kurt Nørgaard Clausen
Professor emeritus
DTU Fysik, DTU

Knut Conradsen
Professor
DTU Compute, DTU

Lawrence A. Crum
Professor
Center for Industrial and Medical Ultrasound, Applied Physics Lab. University of Washington, USA

Christian Danvad Damsgaard
Lektor
DTU Fysik, DTU

Vibeke Dantzer
Lektor, dr. med.
Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU

Michael H. Depledge
Professor
European Centre for Environment & Human Health University of Exeter Medical School, UK

Børge Diderichsen
Professor
Corporate Research Affairs, Novo Nordisk A/S

Jens Christian Djurhuus
Professor
Institut for Klinisk Medicin, AU

Michael Egholm
Chief Technology Officer
Management, Pall Corporation, New York, USA

Jan J. Enghild
Professor
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU

Jens Eriksen
Professor
The Petroleum Institute Sultan Qaboos University, Oman

Henrik Flyvbjerg
Lektor, dr. scient.
DTU Sundhedsteknologi, DTU

Finn Folkmann
Lektor
Institut for Fysik og Astronomi, AU

Mads Toudal Frandsen
Lektor
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU

Ib Friis
Professor, dr. scient.
Statens Naturhistoriske Museum, KU

Jørgen Frøkiær
Institutleder
Institut for Klinisk Medicin, AU

Sven Frøkjær
Professor
Institut for Farmaci, KU

Bente Frølund
Lektor
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU

Olav Geil
Professor mso, prodekan
Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Francois Grey
Advisor
Citizen Cyberscience Centre, CERN, Switzerland

Karsten Grove
Professor
Department of Mathematics University of Notre Dame, Indiana, USA

Gerd Grubb
Professor emeritus, dr. phil.
Institut for Matematiske fag, KU

Jens Jørgen Gaardhøje
Professor, dr. scient.
Niels Bohr Instituttet, KU

Brian Hansen
Lektor
Institut for Klinisk Medicin, AU

Harald S. Hansen
Professor, dr. scient.
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU

Per Christian Hansen
Professor
DTU Compute, DTU

Poul Erik Hansen
Professor emeritus, dr. scient.
Institut for Naturvidenskab og Miljø, RUC

Vagn Lundsgaard Hansen
Professor emeritus
DTU Compute, DTU

Aage E. Hansen
Docent emeritus, dr. scient.
Kemisk Institut, KU

Claus Hélix-Nielsen
Insitutdirektør, professor
DTU Miljø, DTU

Bent Herskind
Docent emeritus
Niels Bohr Instituttet, KU

Poul G. Hjorth
Lektor
DTU Compute, DTU

Lauritz B. Holm-Nielsen
Fhv. rektor, dr. scient.
AU Forskning og Talent, AU

Uffe Holmskov
Professor
IMM – Kardiovaskulær og Renal Forskning, SDU

Jens Juul Holst
Professor, dr. med.
Biomedicinsk Institut, KU

Jørn M. Hvam
Professor emeritus, dr. scient.
DTU Fotonik, DTU

Søren Hvilsted
Professor
DTU Kemiteknik, DTU

Tom Høholdt
Docent emeritus
DTU Compute, DTU

Niels Kr. Højerslev
Lektor emeritus, dr. scient.
Niels Bohr Instituttet, KU

Søren Højsgaard
Lektor, institutleder
Institut for Matematiske Fag, AAU

Claus Schelde Jacobsen
Docent, dr. scient.
DTU Fysik, DTU

Karsten Wedel Jacobsen
Professor
DTU Fysik, DTU

Hans Jørgen Jakobsen
Professor
Institut for Kemi, AU

Frank Bo Jensen
Lektor, dr. scient.
Biologisk Institut, SDU

Kaj Sand Jensen
Professor
Biologisk Institut, KU

Poul Henning Jensen
Professor, dr. med.
Institut for Biomedicin, AU

Svend Jørgen Knak Jensen
Lektor
Institut for Kemi, AU

Jens Christian Jensenius
Professor, dr. phil. et med.
Institut for Biomedicin, AU

Per M. Johansen
Rektor, professor, dr. scient.
Rektoratet, AAU

Jean José Just
Dr. sc.
Museum Victoria, Melbourne, Australien

Just Justesen
Lektor, dr. es. sciences
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU

Palle Jørgensen
Professor
Department of Mathematics University of Iowa, USA

Uffe Gråe Jørgensen
Professor mso
Astrofysik og Planetforskning, KU

Sven Karup-Møller
Professor emeritus
DTU Byg, DTU

Søren Rud Keiding
Professor, dr. scient.
Institut for Kemi, AU

Ole Keller
Professor emeritus, dr. scient.
Institut for Fysik, AAU

Morten C. Kielland-Brandt
Professor emeritus
DTU Bioengineering, DTU

Thomas Kiørboe
Professor, dr. scient.
DTU Aqua, DTU

Henrik G. Kjærgaard
Professor
Kemisk Institut, KU

Jens K. Knude
Lektor, dr. scient.
Niels Bohr Instituttet, KU

Claus Koch
Ekstern lektor
Cancer- og Inflammationsforskning, SDU

Troels Koch
Vice President & Head of Research
Management Roche Innovation Center Copenhagen A/S

Frederik C. Krebs
Professor
Direktionen infinityPV ApS

Peter Kristensen
Lektor
Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU

Torsten Nygård Kristensen
Professor
Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU

Karsten Kristiansen
Professor
Biologisk Institut, KU

Povl Krogsgaard-Larsen
Professor, dr. pharm.
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU

Luise Theil Kuhn
Sektionssleder
DTU Energi, DTU

Lene Lange
Professor, dr. scient.
Direktionen, Lla-Bioeconomy, Research & Advisory

Erik Larsen
Professor, dr. scient.
Kemisk Institut, KU

Erik Hviid Larsen
Professor emeritus, dr. scient.
Biologisk Institut, KU

Poul Scheel Larsen
Professor emeritus
DTU Mekanik, DTU

Rasmus Larsen
Professor, prorektor
DTU Compute, DTU

Sine Larsen
Professor
Kemisk Institut, KU

Benny Lautrup
Professor emeritus
Niels Bohr Instituttet, KU

Kim Lefmann
Professor
Niels Bohr Instituttet, KU

Åke Lernmark
Professor
Enheten för diabetes og celiaki Lunds Universitet, Sverige

Qingfeng Li
Professor, dr. techn.
DTU Energi, DTU

Poul Erik Lindelof
Professor emeritus, dr. scient.
Niels Bohr Instituttet, KU

Henning Løwenstein
Chief Executive Officer
Direktionen Zimpl ApS

Jes Madsen
Professor, prodekan
Dekanatet, AU

Ole Madsen
Professor
Institut for Materialer og Produktion, AAU

Steen Markvorsen
Professor
DTU Compute, DTU

Arvid B. Maunsbach
Professor, med. dr.
Institut for Biomedicin, AU

Morten Meldal
Professor
Kemisk Institut, KU

Kurt V. Mikkelsen
Professor
Kemisk Institut, KU

Øjvind Moestrup
Professor, dr. scient.
Biologisk Institut, KU

Mogens B. Mogensen
Forskningsprofessor
DTU Energi, DTU

Søren Molin
Professor
DTU Systembiologi, DTU

Per Morgen
Lektor emeritus, dr. scient.
Institut for Grøn Teknologi, SDU

Kim Kusk Mortensen
Uddannelseschef
Administationscenter ST, AU

Niels Asger Mortensen
Professor
Mads Clausen Instituttet, SDU

Klaus Mosegaard
Professor, dr. scient.
Niels Bohr Instituttet, KU

Ole G. Mouritsen
Professor, dr. scient.
Institut for Fødevarevidenskab, KU

Jesper Mygind
Docent emeritus
DTU Fysik, DTU

Anders Pape Møller
Professor
Laboratoire d’Ecologie, Systématique et Evolution Université Paris-Sud, Frankrig

Jesper Vuust Møller
Professor, dr. med.
Institut for Biomedicin, AU

Kjeld Møllgård
Professor, med. dr.
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, KU

Steen Mørup
Professor emeritus, dr. techn.
DTU Fysik, DTU

Sunil Nath
Professor
Dept- of Biochemical Engineering & Biotechnology Indian Institute of Technology Delhi, Indien

Brian Bech Nielsen
Rektor, professor
Rektoratet, AU

Carsten Uhd Nielsen
Professor
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU

Claus Nielsen
Professor emeritus, dr. phil.
Statens Naturhistoriske Museum, KU

Jens Høiriis Nielsen
Professor, dr. scient.
Biomedicinsk Institut, KU

Mogens Brøndsted Nielsen
Professor
Kemisk Institut, KU

Niels Chr. Nielsen
Dekan, professor
Dekanatet, AU

Ole Faurskov Nielsen
Lektor emeritus
Kemisk Institut, KU

Troels F. D. Nielsen
Seniorforsker
Afdelingen for Petrologi og Malmgeologi, GEUS

Ulla Gro Nielsen
Professor
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU

Poul Nissen
Professor
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU

Signe Normand
Lektor
Institut for Bioscience, AU

Jesper Nygård
Professor
Niels Bohr Instituttet, KU

Anders Nykjær
Professor
Institut for Biomedicin, AU

Birgit Nørrung
Institutleder
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU

Jens Kehlet Nørskov
Professor
DTU Fysik, DTU

Jens Oddershede
Professor, dr. scient.
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU

Dorte Olesen
Professor, dr. scient.
DTU Compute, DTU

Lars Folke Olsen
Lektor
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, SDU

Lisbeth Høier Olsen
Professor
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU

Lisbeth M. Ottosen
Professor
DTU Byg, DTU

Otzen
Professor
Institut for Molekylærbiologi og Daniel Genetik, DTU

Michael Toft Overgaard
Professor, institutleder
Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU

Skou Pedersen
Professor
Institut for Molekylærbiologi og Finn Genetik, AAU

Jan Skov Pedersen
Professor, dr. scient.
Institut for Kemi, AU

Jørgen Boiden Pedersen
Lektor, dr. scient.
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU

Kjeld Pedersen
Professor, institutleder
Institut for Materialer og Produktion, AAU

Michael Pedersen
Professor, sektionsleder
DTU Compute, DTU

Per Amstrup Pedersen
Professor mso
Biologisk Institut, KU

Susanne Brix Pedersen
Professor
DTU Bioengineering, DTU

John W. Perram
Professor
School of Mathematics and Statistics, University of New South Wales, Australien

Claus Munck Petersen
Professor, dr. med.
Institut for Biomedicin, AU

Ruut Peuhkuri
Forskningschef
BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, AAU

Mogens Rysholt Poulsen
Dekan
Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Ove Poulsen
Professor, dr. scient.
Management, Lindoe Offshore Renewables Center

Chi Qijin
Lektor
DTU Kemi, DTU

Bjørn Quistorff
Professor, dr. med.
Biomedicinsk Institut, KU

Jens Juul Rasmussen
Professor
DTU Fysik, DTU

Kaare Lund Rasmussen
Lektor, dr. scient.
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU

Lene Juel Rasmussen
Professor, centerdirektør
Center for Sund Aldring, KU

Morten Grud Rasmussen
Lektor
Institut for Matematiske Fag, AAU

Suresh I.S. Rattan
Lektor, dr. scient.
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU

Hans Ulrik Riisgaard
Professor
Marinbiologisk Forskningscenter, SDU

Horst-Günter Rubahn
Professor, dr.rer.nat.habil., dr.h.c.
Mads Clausen Instituttet, SDU

Schaumburg
Professor
Institut for Natur, Systemer og Kjeld Modeller, RUC

Henrik Vibe Scheller
Professor
Joint BioEnergy Institute University of California, Berkeley, USA

Arne Schousboe
Professor, dr. scient.
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU

Thue W. Schwartz
Professor, dr. med.
Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, KU

Jacob Sherson
Professor mso
Institut for Astronomi og Fysik, AU

Troels Skrydstrup
Professor, dr. scient.
Institut for Kemi, AU

Steen Skaarup
Lektor
DTU Kemi, DTU

Morten Mattrup Smedskjær
Professor
Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU

Hans Uffe Sperling-Petersen
Docent, dr. es scient.
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU

Jens-Christian Svenning
Professor
Institut for Bioscience, AU

Birte Svensson
Professor
DTU Systembiologi, DTU

David Tanner
Professor
DTU Kemi, DTU

Steffen Thiel
Professor mso
Institut for Biomedicin, AU

Helge Abildhauge Thomsen
Seniorforsker
DTU Aqua, DTU

Hans Thybo
Professor
Eurasia Institute of Earth Sciences Istanbul Technical University, Tyrkiet

Jørgen Tranum-Jensen
Professor
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, KU

Alexander Treusch
Lektor, dr.rer.nat.habil.
Biologisk Institut, SDU

Torben Tvedebrink
Lektor
Institut for Matematiske Fag, AAU

Jens Ulstrup
Professor, dr. scient.
DTU Kemi, DTU

Jes Vollertsen
Professor
Institut for Byggeri og Anlæg, AAU

Thomas Vorup-Jensen
Professor mso
Institut for Biomedicin, AU

Nathalie Wahl
Professor
Institut for Matematiske Fag, KU

Tobias Wang
Professor
Institut for Bioscience, AU

Roy E. Weber
Professor emeritus, dr. phil.
Institut for Bioscience, AU

Jesper Wengel
Professor
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU

Ole Westergaard
Docent
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU

Peter Westh
Professor
Institut for Natur, Systemer og Modeller, RUC

Ulla Margrethe Wewer
Dekan, professor, dr. med.
Biomedicinsk Institut, KU

Berthe Marie Willumsen
Professor mso, dr. scient.
Biologisk Institut, KU

Rasmus Plenge Waagepetersen
Professor
Institut for Matematiske Fag, AAU

Bent Ørsted
Professor
Institut for Matematik, AU