Danmarks Naturvidenskabelige Akademi

Velkommen til DNA

Danmarks Naturvidenskabelige Akademi (DNA) blev oprettet i 1982 og er en bredt sammensat kreds af aktive forskere ved universiteter og læreanstalter over hele landet.
Akademiet er en forskningspolitisk organisation, som har til formål dels at fremme dansk naturvidenskabelig forskning gennem møder, kursusvirksomhed og udsendelse af forskningspolitiske publikationer dels at øge forståelsen mellem forskere og det øvrige samfund. DNA har i dag 210 medlemmer.

Vores prisuddelinger

Ph.d.-pris

Ph.d.-prisen tildeles til en Ph.d. eller erhvervsforsker udgået fra et dansk universitet eller højere læreanstalt. Prisen skal gives for en særlig fremragende afhandling som en anerkendelse og opmuntring.
Ph.d.-prisen tildeles i form af en forgyldt sølvmedalje
Vejledere og censorer for Ph.d.er og erhvervsforskere samt medlemmer af DNA kan indstille kandidater til prisen.

Afhandlinger, der er godkendt og færdigbehandlede inden for de seneste to år, indsendes ledsaget af en kortfattet begrundelse pr. mail til DNA´s sekretariat – skema kan eventuelt benyttes (hentes under “Skemaer”).
Afgørelsen om tildelingen af Ph.d.-prisen træffes af bestyrelsen for DNA efter indstilling fra et Ph.d.-prisudvalg på 3 personer (se under menupunktet “Udvalg”), som er nedsat af DNA’s bestyrelse.

Industripris

Industriprisen tildeles til en forsker fra erhvervsliv eller højere læreanstalt, som har gjort en særlig indsats for at formidle samarbejde mellem en eller flere danske virksomheder og en dansk højere læreanstalt.
Industriprisen tildeles i form af en forgyldt sølvmedalje
Erhvervsfolk med videnskabelig baggrund samt medlemmer af DNA kan indstille kandidater til prisen. Forslag til prismodtagere indsendes pr. mail til DNA´s sekretariat ledsaget af en kortfattet begrundelse – skema kan eventuelt benyttes (hentes under “Skemaer”).
Afgørelsen om tildelingen af prisen træffes af bestyrelsen for DNA efter indstilling fra et industriprisudvalg på 3 personer (se under menupunktet “Udvalg”), som er nedsat af DNA´s bestyrelse.

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig